Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Het dorp Neerijse, ongeveer 11 km ten zuiden van Leuven, had twee brouwerijen in de 19de eeuw, ‘De Kroon’ en ‘ Sint Pieter’.

De brouwerij Sint Pieter was gebouwd door de familie Decoster voor 1762, toen ze een eerste maal vermeld werd tijdens een volkstelling. Ze was gebouwd op een stuk land langs de rivier IJse. Het water van de rivier was een van de basis elementen voor de productie van het lokale bier. De brouwerij werd verscheidene malen doorverkocht en de naam Sint Pieter werd in het begin van de twintigste eeuw toegekend toen de familie Bruffaerts de zaak overnam. Het lokale bier werd op de markt gebracht onder verschillende namen zoals daar zijn: Christmas, Spéciale Bruffaerts, Overlord Pale Ale, Staff Ale, St Pieters White and Super.

Aan de brouwerij stond ook een hoeve. Medewerkers en bedienden van het bedrijf werden immers in die tijd niet in geld, maar wel in natura betaald. Zij ontvingen vlees en groenten die gekweekt werden in de aanpalende boerderij.  Gedurende vele decennia werden naast allerlei groenten, later voornamelijk witloof, ook melkkoeien, schapen en varkens gekweekt. Deze hoeve, die reeds bestond in 1825, is nu de Biesbemd.

De benaming Biesbemd is gebaseerd op historische informatie die het land van en rond de brouwerij als de Biesbemd vernoemt. De naam bestaat uit 2 delen: Bies en Bemd. Het woord Bemd komt van beemd en betekent land, veld. Bies betekent lang gewas langs de oever van een rivier. De bies werd – na droging – gebruikt om manden of stoelzittingen te vlechten en diende ook voor het modelleren van middeleeuwse brede rokken. De straat zelf werd eerst Molenstraat genoemd, later veranderd in Kamstraat. Kam is een oud woord voor brouwerij.